1. INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale CMC Group SRL, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, in contextul utilizării paginii de internet www.cmcgroup.ro.

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Daca sunteți vizitator al site-ului, CMC Group SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați in mod direct in contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați in cadrul secțiunii de înregistrare, finalizare comanda si/sau comentarii, in măsura in care ne contactați in acest fel.

3. SCOPURILE SI TEMEIURILE DE PRELUCRĂRI

Daca sunteți vizitator al site-ului, CMC Group SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail), de comunicări privind produsele noi apărute pe site, oferte, reduceri, promoții, articolele noi publicate si alte se informații pe care le consideram relevante prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, daca alegeți sa-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la Newsletter, disponibil pe site. Atunci când vă abonați la Newsletter va cerem numele si adresa de email pentru a va putea trimite toate aceste informații. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui Newsletter.
Pentru trimiterea Newsletter-ului si pentru administrarea bazei de date de emailuri abonate, folosim serviciul MailChimp.com. Pentru informații suplimentare puteți consulta si Politica de confidențialitate a MailChimp.com: http://mailchimp.com/legal/privacy/
Furnizarea datelor dumneavoastră in acest scop este voluntara. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră pentru trimiterea de Newsletter nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor si pentru a monitoriza traficul si a îmbunătății experiența dumneavoastră oferita pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al lui CMC Group SRL de a asigura funcționarea corecta a site-ului, precum si pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră in acest scop este voluntara. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. DURATA PENTRU CARE VA PRELUCRAM DATELE

Ca principiu, CMC Group SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Daca va retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, CMC Group SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de CMC Group SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CMC Group SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină CMC Group SRL în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT, firme de curierat), ori către autoritățile publice centrale/locale, in următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • pentru finalizarea si expedierea comenzilor realizate prin intermediul site-ului;
 • in situațiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitați persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către CMC Group SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea si îmbunătățirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranța şi autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, in condițiile si limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. DREPTURILE BENEFICIAȚILOR

In condițiile prevăzute de legislația in materia prelucrării datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CMC Group SRL, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea CMC Group SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul website-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimțământul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrării si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor in măsura in care:
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita in mod obișnuit si intra-un format ușor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de către deținătorul website-ului către alt operator de date, in măsura in care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – in ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • in orice moment, din motive legate de situația particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizează sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al  deținătorul website-ului sau in temeiul interesului public, cu excepția cazurilor in care deținătorul website-ului poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța;
  • in orice moment, in mod gratuit si fără nicio justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar într-o măsura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, in măsura in care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, va rugam sa va adresați la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul in care se folosesc aceste fișiere, va rugam sa accesați următorul link: Politica cookies.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii